Trångt på väg 226 till helgen

botkyrka Mellan fredag och måndag kommer det att vara begränsad framkomlighet på Huddingevägen i riktning mot Flemingsberg på grund av att Trafikverket fortsätter arbetet med att sidoförflytta vägen.

Det kommer att innebära hastighetssänkningar under byggtiden och att vissa busshåll platser inte trafikeras.

Om du ska köra bil till Karolinska sjukhuset i Huddinge rekommenderar Trafikverket att du undviker Huddingevägen och trafikarbetet där. Mer information hittar du på Trafikverkets hemsida.