ANNONS

Trångt att ta sig fram på vägarna när tunnelbygge drar igång

Tage Jakobsson kritisk till hur trafiken ska ta sig fram på Stjernströms väg, Selmedalsvägen och Personnevägen när den nya avloppstunneln mellan Bromma och Sickla byggs.
Tage Jakobsson ställer sig frågande till hur lastbilarna ska ta sig fram på Stjernströms väg.
När den nya avloppstunneln mellan Bromma och Sickla ska byggas ska en stor del av byggtrafiken gå genom Axelsberg. Samtidigt har vägarna där nyligen fått väghinder och smalnats av. Nu ställs frågan hur all trafik ska få plats.
– Jag begriper inte hur det ska gå till, säger Tage Jakobsson.
ANNONS

Bromma reningsverk ska stänga och allt avloppsvatten ska ledas till Sickla. Därför börjar en ny avsloppstunnel byggas i januari.

Tunnelgrävningarna utgår från sex platser längs med sträckningen, en av dem är Axelsberg. Vid Axelsbergs bollplan byggs en etableringsplats, vilket gör att halva fotbollsplanen, parkeringen och ytan mellan planen och skogen kommer att användas av byggarbetarna. Sedan kommer transporter gå längs med Selmedalsvägen, Stjernströms väg och Personnevägen till och från E4.

Då börjar bygget av tunneln – räkna med sprängningar och borrande

Trånga gator gör det svårt att komma fram

Stjernströms väg har nyligen smalnats av när en bredare trottoar byggts och på Personnevägen finns både cirkulationsplatser, vägbulor och avsmalnande passager – något som fått Tage Jakobsson, som bor intill, att undra hur all trafik ska få plats.

– Jag begriper inte hur det ska gå till. Här har de ju tagit bort halva filen, säger han och pekar mot Stjernströms väg.

Trångt på Stjernströms väg i Axelsberg. Här ska transporterna gå när den nya avloppstunneln mellan Bromma och Sickla byggs.

Trångt på Stjernströms väg. Foto: Johanna Kämpe

Att tunnelbygget börjar precis när vägarbetena är klara i Axelsberg gör honom förvånad. Han undrar hur lastbilarna ska kunna mötas på de smala vägarna.

ANNONS

– Samarbetar de inte? Vet de om hur många rondeller det är längs Personnevägen?

Han tycker att det hade varit bättre att gå sjövägen via Eolshäll i stället. Däremot har han inget emot att tunneln byggs, tvärtom.

– Den skulle de ha byggt för 30 år sedan!

Trångt på vägarna i Axelsberg när avloppstunneln mellan Bromma och Sickla börjar byggas. Tage Jakobsson är kritisk, här på Stjernströms väg.

Tage Jakobsson vid Stjernströms väg. Foto: Johanna Kämpe

Minst miljöpåverkan på allmänna vägar

Men Tomas Hård, projektledare för tunnelbygget på Stockholm vatten och avfall tror inte att det kommer att bli några problem att komma fram.

– De vägar vi har valt att köra på har vi samordnat med trafikkontoret sedan lång tid tillbaka. Vägnätet som finns är anpassat för att köra lastbilar också.

Han säger att man tittat på andra färdvägar.

– Sjövägen valdes bort, framför allt på grund av buller för omgivningen. Vi skulle också bli tvungna att bygga en hamn i så fall och det står inte i proportion till den mängd berg vi ska ta bort. Att använda det allmänna vägnätet ger minst miljöpåverkan.

Här byggs etableringsplatsen


Exakt hur mycket trafiken ökar i samband med bygget är svårt att svara på, enligt Tomas Hård.

– Men den trafikmängd vi genererar är en väldigt liten del av den totala trafiken.

Onsdag den 27 november klockan 18.30 hålls ett informationsmöte om tunnelbygget i Seniorhälsans lokal på Axelsbergs torg 3.

Mitt i söderort har frågat trafikkontoret i Stockholms stad om vägarbetena, men inte fått svar.

Fakta

Avloppstunneln

  • Tunneln ska bli 14 kilometer lång och gå från Bromma reningsverk till reningsverket i Sickla
  • Huvudtunneln är 4,5 meter bred och 5 meter hög.
  • Den byggs 30–90 meter under marken för att inte påverka kollektivtrafik, elnät och vattenledningar.
  • Tunneln börjar byggas och ska vara klar 2026.
  • Förutom Axelsberg grävs det från Liljeholmen, Gullmarsplan och Smedslätten i Bromma samt vid reningsverken.
Källa: Stockholm vatten och avfall