Transporter flyttas efter grannprotester

Husägare i Kristinehäll har tröttnat på lastbilar som dagligen dundrat förbi deras hus – fullastade med sprängsten från Fredrikshäll.

Nu upphör transporterna tills vidare.

Den 25 april gav kommunen bygglov för en villa i Fredrikshäll vid Hustegafjärden. För att bygga huset måste man spränga bort mycket sten. Sedan en månad tillbaka har därför flera lastbilar lastade med sprängsten kört förbi fastigheter i Kristinehäll uppåt 60 gånger om dagen.

Transporterna har pågått mellan klockan sju på morgonen och omkring fyra på eftermiddagen. Det hävdar Denise Grünstein som bor i Kristinehäll. Hennes hus ligger precis intill den smala 1700-talsgrusväg som lastbilarna kör på.

– Det har varit sådana massiva transporter att grusvägen på vissa ställen breddats och körts sönder och det finns även risk för åverkan på det omgivande naturreservatet, säger hon.

Efter klagomål från de boende införde staden i maj hastighetsbegränsningar på 10 kilometer i timmen på vägen.

Men Denise Grünstein menar att transporterna redan skadat kullerstensbeläggningen längs med hennes hus. Hon har också varit orolig för att ventilationen till husgrunden ska slammas igen av vägmassor och leda till mögelangrepp. För att få stopp på transporterna har hon och tre andra fastighetsägare anlitat en advokat.

Byggherren beslutade i onsdags att avbryta transporterna och lägga sprängstenen på tomten tills vidare. Han har nu ansökt om undantag från strandskyddslagen för att kunna förlänga en befintlig stenpir, så att en ponton kan angöra där och forsla bort stenarna sjövägen.

– Det innebär en fördyring av projektet men byggherren är mot bakgrund av grannarnas önskemål beredd att ta de kostnaderna, säger Carl Linde, byggherrens advokat.

Tidigare har byggherren även tecknat ett avtal med kommunen om att han ska reparera eventuella skador på vägen och Denise Grünsteins fastighet som ligger närmast vägkanten.

– Vi välkomnar att det görs ett seriöst försök att få till en sjötransport och få bort de tunga transporterna, säger Denise Grünstein.

Fakta

Dispens möjlig

Dispens från strandskyddslagen kan beviljas om byggnaden sätts upp på exempelvis en etablerad tomtplats, och/eller om anläggningen måste ligga vid vattnet.

Om området har ett stort rekreationsvärde eller om djur- och växtlivet påverkas negativt, får inga undantag från strandskyddet göras.

Källa: Naturskyddsverket