ANNONS

Tunga transporter väntar genom Sätra

Förbifart Stockholm byggs i tunnlar under Skärholmen
Inför varje sprängning borras hundratals hål i bergväggen, där sprängmedel läggs in.
Nu börjar Trafikverket spränga tunnlar under Mälaren. Sätraborna får räkna med tung lastbilstrafik, när mängder av bergsmassor ska fraktas bort.
ANNONS

Arbetet med E4 Förbifart Stockholm har nu nått Mälarens strand. Nu ska tunnlar börja sprängas under sjön, mot Kungshatt och Lovön. Det arbetet blir en utmaning, eftersom berget under Mälaren är mer uppsprucket och poröst än berget under den fasta marken.

Bergmassorna under Mälaren innehåller också mycket lera. Det gör att de inte kan återvinnas till andra byggprojekt. I stället ska delar av massorna transporteras bort med lastbil från Sätra varv, genom Sätra.

Sätraborna får alltså räkna med en del tung trafik. Eftersom tunnelsprängningarna under sjön kommer att gå mycket långsamt blir transporterna dock inte särskilt täta, enligt Trafikverket.

Totalt ska 22 miljoner ton bortsprängda bergmassor transporteras bort under bygget av E4 Förbifart Stockholm. 10 miljoner ton fraktas fraktas med båt över Mälaren, för att minska den tunga lastbilstrafiken genom bostadsområdena. Dessa bergsmassorna krossas sedan, och återanvänds som byggmaterial i andra projekt – något som alltså inte fungerar med de lerrika bergsmassorna under Mälaren.