ANNONS

Bråk om trappa blev kostsamt för förening

Bilden är tagen i ett annat sammanhang och visar inte det aktuella trapphuset.
Bilden är tagen i ett annat sammanhang och visar inte det aktuella trapphuset.
Bostadsrättsföreningen tyckte att styrelsen gav bort 16 kvadratmeter boyta till ett par i samband med att lägenheter slogs samman. Styrelsen fick rätt och nu måste föreningen betala rättegångskostnader på 678 125 kronor.
ANNONS

I samband med att ett par tog över lägenheter på två olika plan i ett hus på Karlavägen sattes en dörr in i trapphuset. Att det gjordes innebar att paret fick 16 kvadratmeter mer lägenhet än vad man haft innan, något som fick bostadsrättsföreningen att agera.

Beslutet att sätta in dörren togs av tre personer i en tillfällig styrelse som tillsatts i samband med att fastigheten omvandlades till bostäder. Frågan togs till domstol eftersom bostadsrättsföreningen tyckte att styrelsen inte hade rätt att besluta om att 16 kvadratmeter av det gemensamma trapphuset skulle tillfalla parets lägenhet. Ett utrymme som enligt en värdering som gjorts var värt över en miljon kronor.

I tingsrätten menade bostadsrättsföreningen att trappbeslutet borde ha fattats på en föreningsstämma eftersom det innebar en väsentlig förändring av fastigheten.

De tre medlemmarna av styrelsen har å sin sida hävdat gemensamt att de inte överträtt sina uppdrag och att trappbeslutet var det enda möjliga följdbeslutet av att slå ihop de tre lägenheterna som fanns på de två planen.

Stockholms tingsrätt beslutade att förändringen bara inneburit att en lägenhet i huset fått del av ett trapphus som saknat praktisk betydelse för föreningen och att det inte var motiverat att kalla till föreningsstämma för att besluta om förändringen.

I och med att bostadsrättsföreningen förlorade målet mot interimsstyrelsen tvingas de nu betala hela rättegångskostnaden på 678 125 kronor.