Trappor i Stadshagen fick nobben

Att bo i Stadshagen känns som att leva i en enklav i innerstaden. Det tycker i alla fall en av områdets invånare som föreslagit stadsdelsnämnden att bygga trappor mellan Stadshagen och Kungsholms strand för att på så sätt skapa en förbindelse ner till vattnet.

När stadsdelspolitikerna träffas på torsdag är tjänstemännens förslag att säga nej till trapporna. De håller med om att vore det trevligt med en förbindelse ner mot Kungsholms strand. Men att få dit en trappa tror de är omöjligt eftersom berget är för brant.

Däremot kan den bli möjlig längre fram. Snart gör exploateringskontoret en utredning om fler hus i Stadshagen och i samband med det skrivs också ett program för Stadshagens naturområde. Då kan stadsdelsförvaltningen passa på att lobba för nya trappor och gångstigar.

Det är inte det enda medborgarförslag som avvisas eller hänvisas vidare. En önskan om hundrastgård i Fredhäll får nej i väntan på att den hundpolicy ska bli klar som ska gälla för hela stan. Likaså förslaget om att snygga upp i Broparken på Stora Essingen och byta ut ”halvruttna badbryggor” i närheten. Strandstråken vid Stora Essingen ingår i ett nytt program som staden just nu arbetar med och däri ingår en förnyelse av Broparken.

Sommarens stök i Rålambshovsparken tror en förslagsställare kan åtgärdas med att man bygger paviljonger med kaféer och krogar, ungefär som i Kungsträdgården. Även där blir det nix. Stadsdelen svarar att paviljonger tvärtom skulle kunna göra parken mer otrygg eftersom den blir mindre öppen.

Att få dit en trappa tror de är omöjligt eftersom berget är för brant.