trasig hiss saknade nödlarm

Baggeby En inspektion av en hiss på Baggeby gård i mitten av januari visade på så stora brister att inspektörerna tog beslut om att hissen inte får användas förrän bristerna åtgärdats.

Nödtelefonen var ur funktion, schaktgropen måste saneras och nödöppningsvajern var trasig.