Trasiga lampor får vänta på att bytas ut

Efter Mitt i Väsbys besök ute i Vaxmyra har belysning lagats.
Efter Mitt i Väsbys besök ute i Vaxmyra har belysning lagats.
Trasig gatubelysning får vänta på reparation när gatu- och parkkontoret har slut på pengarna.
– Vi måste prioritera och vara restriktiva med vad vi åtgärder, säger kontorets chef Peter Gidlund.

Fungerande belysning är avgörande för att man ska känna sig trygg. Det tycker Kerstin Agnäs och de andra som har kolonistugor i Vaxmyra koloniområde i Runby. Men här är elljusspåret, som går genom skogen upp till Lövstavägen och som är den naturliga vägen för alla som inte har bil, trasigt.

– Det är tredje året i rad som belysning inte fungerar, säger Kerstin Agnäs.

Hasse Söderlund som också har en kolonilott i området berättar att många är oroliga.

– Det är många ensamma kvinnor som är här i området och en del jobbar sent och då är det helt mörkt här, säger han.

Peter Gidlund, chef för gatu- och parkkontoret, säger att felet ska undersökas och att sträckor där alla lampor är trasiga prioriteras högst. Problemet är att gatu- och parkkontoret redan vid utgången av augusti gjort slut på 88 procent av budgeten för just belysning.

– Vi registrerar allt men vi måste prioritera och vara restriktiva med vad vi åtgärder. Vi har ett nollbudgetkrav från politiken, säger Peter Gidlund som dock öppnar för att föra över pengar från annan verksamhet hos kontoret för samhällsbyggnad till underhåll.

Vänsterpartisten Anders Rosén, som är ansvarigt kommunalråd, menar att pengar faktiskt finns till att laga belysning.

– Kostnaden blir inte mindre för att man skjuter det här till ett annat budgetår. Jag tycker att det låter lite för budgettekniskt, säger Anders Rosén.

– Belysningen är jättevikig och vi har sagt att särskilt prioritera stationsområdet och elljusspåren.

Anders Rosén lyfter fram att underhållsbudgeten historiskt varit för låg vilket bidragit till en underhållsskuld men att de rödgröna partierna satsar 5 miljoner kronor årligen för att få bort skulden.

– Både 2015 och 2016 har vi dessutom fått loss 2 miljoner till extra trygghetsåtgärder så vi tillför resurser. Därför är det extra olyckligt att de inte når ut till områden som vi tycker borde vara prioriterade, säger Anders Rosén.