Träsk röjs för gäddans skull

Söderby träsk på Bogesundslandet ska röjas upp för att hjälpa gäddorna att leka. Det är ett av projekten när Havs- och vattenmyndigheten satsar miljoner på att underlätta för rovfiskarna.

Havs- och vattenmyndigheten delar ut 3,4 miljoner kronor till flera länsstyrelser för att gädda, abborre och gös ska kunna fortplanta sig lättare. Pengarna ska gå till att rusta upp våtmarker där fiskarna leker och lägger sina ägg.

– Under en 20-årsperiod har viktiga lekområden för våra rovfiskar försvunnit. Det kan bero på att vattnen vuxit igen eller att båthamnar och vägar byggts och att man då dikat ur områden, säger Håkan Carlstrand vid enheten för fiskereglering på Havs- och vattenmyndigheten till Mitt i.

Gädda, abborre och gös är egentligen sötvattenfiskar men lever också i bräckt vatten – det vatten som finns i innerskärgården. Rovfiskarna är beroende av grunda havsvikar för att kunna leka.

– Fiskarna tycker om biflöden och vattendrag så små som diken. Vi behöver ta fram fler grunda vattenområden, säger Håkan Carlstrand.

Det område i Stockholms län som ska rustas upp är Söderby träsk på Bogesundslandet. Träsket har genom en å kontakt med havsvikarna Eke fjärd, Stäkeström och Släpan som leder ut till Tallaröfjärden. Satsningen ska leda till att flera rovfiskar kläcks i området.

– Forskning har visat att mängden rovfiskar har stor betydelse för hela ekosystemet. Om rovfiskar som gädda försvinner kan det leda till en obalans i ekosystemet som i sin tur leder till ökad algblomning, grumligare vatten och syrefria bottnar, säger Håkan Carlstrand.