Tre av fyra äldre väljer kommunal hemtjänst

Sju år efter att Tyresö kommun införde kundval inom hemtjänsten väljer tre av fyra pensionärer den kommunala.

En uppföljning ­visar att utförare inom hemtjänsten kan ha svårt att klara kommunens krav.

För lite mer än sju år sedan införde Tyresö kommun kundval inom hemtjänsten. Men fortfarande väljer tre av fyra pensionärer det kommunala alternativet.

Förra året gjordes en ny upphandling, vilket resulterat i att Tyresö förutom den kommunala hemtjänsten för tillfället har åtta privata utförare.

Den tillsyn som kommunen utövar pekar dock på svårigheter att följa avtalen.

En slutrapport från en uppföljning av Lindalens städ- och hemtjänst, den enda privata aktören som anlitas av en större andel pensionärer, visar till exempel att personalen har fått orimligt stort ansvar från vårdcentralerna vad gäller att ta över medicinering i vissa svåra fall. Även dokumentationen – journaler är knapphändiga med avsaknad av beskrivningar av pensionärernas sociala behov – kan bli bättre.

Om en pensionär klagat har det inte funnits någon som följt upp och dokumenterat hur problemen åtgärdats.

Med tio klagomål till kommunen var Lindalens städ och hemtjänst den utförare som pensionärerna klagade på mest förra året.

Auli Metsänsalu, avdelningschef på kommunens biståndsavdelning för äldre, menar dock att Lindalen redan påbörjat arbetet med förbättringsåtgärder och att kommunen hittills i år inte fått in ett enda klagomål.

– Det här är den första uppföljningen som vi gjort efter den nya upphandlingen och vi kommer att göra liknande uppföljningar hos samtliga utförare under året. Liknande förbättringsåtgärder kan nog finnas hos fler, säger hon.

Enligt Paulina Heinonen, vd och verksamhetschef på Lindalens städ- och hemtjänst, har man bland ändrat företagets ledning med tydligare ansvarsfördelning.

– Att kommunen följer upp oss ser jag som en möjlighet att bli bättre. Det ­höjer kvaliteten och säkerheten, säger hon.

Fakta

Så fördelar sig hemtjänsten

Övriga 3 procent delas av ABC hemtjänst och omsorgsservice AB, Malins hemtjänst Tyresö AB, Omsorgshuset i Stockholm AB och Vård och omsorgsteamet i Norden. Amies hemtjänst är ny från mars.