ANNONS

Tre av fyra vill hinna träna mer

Nästan tre av fyra invånare i länet skulle vilja träna mer än de gör. Många motionerar inte alls. Den främsta anledningen är att de inte har tid.
ANNONS

Stress och socialt tryck är de två främsta orsakerna till att stockholmarna inte tränar så mycket som de borde för att få tillräckligt med motion. Det visar en undersökning som har gjorts av Handelns utredningsinstitut, HUI Research, på uppdrag av Friskis och svettis. Drygt tusen personer tillfrågades.

– Jag är förvånad och lite besviken, säger Peter Rogeman, chef för Friskis och svettis.

Det sociala tryck som hindrar människor från att komma igång att träna förklarar han så här:

– De tycker att det är oerhört jobbigt att få gliringar om att man borde träna. Det blir ett moment 22 när personer utan träningserfarenhet känner att de måste vara i form för att börja träna. Det medför att de aldrig kommer i gång.

15 procent av stockholmarna tränar inte alls. Bara en fjärdedel tränar mer än ett par gånger i veckan. Två gånger i veckan innebär bara måttlig motion, enligt landstingets senaste folkhälsorapport.

Undersökningen som HUI har gjort visar att stockholmarna upplever avståndet mellan hem, arbetsplats och träningsanläggning som ett hinder.

De som har kortare avstånd mellan dessa platser tränar mer och är också nöjdare med omfattningen på sin träning.

Den vanligaste orsaken till att välja bort träning är att man prioriterar annat. Samtidigt uppger 70 procent att de skulle vilja träna mer. Hälften av dem som inte tränar menar att träning under arbetstid skulle få dem att prioritera om.

– Om arbetsgivarna skulle ge sina anställda möjligheter att träna under arbetstid eller investera i träningsfaciliteter på arbetsplatsen skulle fler komma igång och träna, och de som redan tränar skulle träna mer, säger Peter Rogeman.

ANNONS
Fakta

Inte prio ett

De främsta skälen till att inte träna är att man …

… saknar motivation.

… prioriterar annat.

… får tillräckligt med fysisk aktivitet ändå.

Källa: HUI RESEARCH