182

lärare på Tyresös skolor ska under det här läsåret fortbilda sig i matematik via Mattelyftet. Satsningen på matematik finansieras med statliga medel.