Tre bolag får bygga på fältet

Enskede I snart 15 år har ny bebyggelse på Enskedefältet diskuterats. Nu har exploateringskontoret gett markanvisningar till tre olika bostadsbolag. Att flera bolag får bygga motiveras med att området ska få en blandad karaktär med både höga och låga hus.

Det är området kring Bägersta Byväg som staden vill bygga på.