ANNONS

Tre dagis stänger trots platsbristen

I början av året kommer det att råda brist på förskoleplatser. Samtidigt stängs tre mindre förskolor nästa år.

Kommunen vill i stället satsa på stora alternativ.
ANNONS

Förskolorna som slår igen under 2013 är Barnstugan i Fullersta, Bamsebo i Kynäs och Klockspelet i Segeltorp.

Verksamheterna får inte fortsätta eftersom de har tillfälligt bygglov, menar Huddinge kommun.

– Vi föräldrar har försökt ha kvar Barnstugan och skickat in protestlistor. Kommunens svar var att då får vi bygga om den själva – och bekosta det själva, säger föräldern Thomas Halldén.

Han och hans fru Katarina Halldén hade två kriterier för sin son: Förskolan skulle vara liten och den skulle ha en bra pedagogik. De fann Barnstugan, och sonen Elliot började där för snart två år sedan.

– Vi har varit väldigt nöjda. Det är som en skön hemma- miljö, där alla barnen får mycket uppmärksamhet, säger Thomas Halldén.

Förra veckan uppmärksammade Lokaltidningen Mitt i att det kommer att saknas förskoleplatser. Ett hundratal barn får inte plats i början av året.

Ändå stängs alltså tre mindre förskolor. Enligt kommunen är det för att de har tillfälliga bygglov. Det får en förskola ha i högst tio år, vilket samtliga har överskridit med råge. Och för att göra en förskola permanent krävs nya planändringar, vilket är en lång och dyr process, menar man på kommunens bygglovs-enhet.

Att de tre förskolorna stänger under 2013 påverkar dock inte behovet av platser, menar Annelie Glifberg, verksamhetschef.

– Vi blev tyvärr av med 80 platser under 2012 när fristående förskolor inte kunde fortsätta och vi har en brist av platser i början av året. Men de som upphör nu stänger först inför hösten och då har vi sällan platsbrist.

ANNONS

Kommunen bygger också flera nya större förskolor som ska vara klara under 2013 och ersätta de mindre.

– Det är inte lönsamt med små enheter. Med stora finns andra samverkansmöjligheter. säger Anneli Glifberg.

Elliots pappa Thomas Halldén är kritisk till att kommunen inte värnar om att ha kvar mindre förskolor.

– Barnen är ju vår viktigaste investering. Det är irriterande att kommunen inte investerar i förskolor som finns när det dessutom är brist på platser.