Tre föreningar vill ombilda

261 lägenheter i Järfällahus bestånd kan snart bli bostadsrätter. Tre föreningar har ansökt om att få köpa loss sina bostäder.

Det handlar om tre bostadsrättsföreningar på Söderhöjden, Dackehöjden och Tallbohov – totalt 261 lägenheter fördelade på tre bostadsrättsföreningar – som har ansökt om att få ombilda sina hyreslägenheter till bostadsrätter.

Men än är det inte säkert att ombildningen blir av – att få köpa loss lägenheter från allmännyttan är nämligen en lång process.

– Vi har ett ägardirektiv som säger att vi ska pröva frågan, men det går inte att säga nu om det kommer att leda till en affär eller inte, säger Järfällahus tillförordnade vd Tor-Björn Johansson.

Järfällahus ska nu utreda om en försäljning bör ske, men även om de säger ja kan ägaren – alltså kommunen – säga nej.

Fakta

Så går en ombildning till

För att kunna ansöka om ombildning måste det finnas en bildad bostadsrättsförening.

50 procent av de boende måste intyga att de är intresserade av en ombildning.

Det måste också finnas en professionell motpart – oftast en ombildningskonsult.

Bostadsbolaget ska sedan ta ställning till om en försäljning bör eller ska ske. Priset bestäms av bolagets styrelse.

Därefter tar ägaren, det vill säga kommunen, ställning för eller emot försäljning.

På en köpstämma måste minst 67 procent av de boende förbinda sig att köpa sin lägenhet om ombildningen blir av.

När ombildningen är klar är det bostadsrättsföreningen som äger fastigheten.

De hyresgäster som valt att inte köpa har rätt att bo kvar som hyresgäster även efter ombildningen.

Källa: Järfällahus