Tre miljoner extra till mer ljus i parker

Spångas parker och grönområden ska bli tryggare och snyggare.

Stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta har beslutet att budgeten för skötsel och utveckling blir 8,9 miljoner kronor under året.

Det är en höjning med 56 procent – eller 3 miljoner – jämfört med 2012.

– Vi ser att det är alldeles nödvändigt. Det finns ett klart behov av att tillföra mer resurser hos oss, men också i andra delar av ytterstaden. Det här är otroligt viktigt för att få människor att vistas i parkerna som ibland kan upplevas mörka, säger Ole-Jörgen Persson, Moderaternas gruppledare i stadsdelsnämnden.

Tanken är att förändringen inte bara ska märkas sommartid utan under hela året.

– Vintertid kan det handla om bättre underhåll, till exempel. Att man är noggrann med att byta ut lampor som inte fungerar och att man ska kunna sitta på parkbänkar oberoende av årstid.

Målet är att hela stadsdelen ska märka förändringen.

Salamanderdammen ska rensas och ödledammen vid Antons backe i Solhem ska renoveras. Vid Spånga idrottsplats lägger man pengar på små parker, till exempel.

I Tensta fortsätter upprustningen av gång- och parkstråk där bland annat farthinder, som kommer att ändra utseende, ska placeras ut på gångvägar där det är vanligt med biltrafik och mopedister som kör fort.

Det här är otroligt viktigt för att få människor att vistas i parkerna som ibland kan upplevas mörka.Ole-Jörgen Persson (M)