Grimstaskogen orörd av förbifart

Grimsta Trafikverket planerar inte längre att bygga ett friskluftsintag vid stranden i Grimstaskogen.

Intaget skulle förse Förbi­fartstunneln med kylning men i stället sker det nu med hjälp ­ av ledningar i huvudtunneln.

Orsaken till vändningen är, enligt trafikkontoret, att friskluftintaget blivit komplicerat att placera på platsen.

Förändringarna i planerna innebär även att den serviceväg som var tänkt att gå fram till friskluftsintaget inte heller kommer att byggas.

Förbifarten ska nu alltså, enligt Trafikverket, inte synas alls i Grimstaskogen.