tre olyckor på samma plats

ROTEBRO Nyligen inträffade tre trafikolyckor på samma plats inom loppet av två dygn. På E4 vid trafikplats Rotebro i norr­gående riktning har flera bilar kolliderat, lyckligtvis utan att någon skadats. Där­emot har minst ett fordon bärgats.

Enligt polisen kan trasig vägbelysning och mitträckets utformning ha bidragit till olyckorna.