Tre rederier tar skärgårdtrafiken

Trafiknämnden i landstinget har beslutat att uppdra åt tre leverantörer att bedriva den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård. Blidösundsbolaget AB, TRSM Group 1 samt Utö Rederi AB kommer från och med april 2016 att bedriva trafik inom sex olika trafikområden från Arholma i norr till Landsort i söder.

I uppdraget ingår att driva och förvalta landstingets (Waxholmsbolagets) egna fartyg men även att tillhandahålla eget tonnage eller att anlita underleverantörer.

Målet är att öka antalet resande i skärgården, behålla en hög kundnöjdhet samt effektivisera verksamheten.

Blidösundsbolaget AB går in på område norr- och innerskärgården, TRSM Group 1 på område norra och södra mellanskärgården och Utö Rederi AB på område södra samt sydöstra skärgården.

– Waxholmsbolagets trafik garanterar en levande skärgård för besökare, näringsliv och boende. Jag är glad att vi med detta beslut kommer att kunna vidareutveckla trafiken och fortsätta att erbjuda en uppskattad och viktig trafik för resenärerna, säger Trafikförvaltningens tillförordnade förvaltningschef Ragna Forslund i ett pressmeddelande.

Totalt avtalsvärde är cirka 311 miljoner kronor per år med en något högre avtalskostnad det första avtalsåret.

Avtalstiden är tolv år och trafikstart blir den 15 april 2016.

– Det känns bra att vi har kunnat fatta beslut i en stor och viktig fråga för alla de som bor, lever och verkar i skärgården. Det har skett efter ett gediget arbete där vi lyssnat, lärt, samtalat och förhandlat med utgångspunkt i att slå vakt om det vi har och fungerar väl i dag. Dessutom har vi skapat grund för förbättringar framöver samtidigt som vi lyckas sänka kostnaderna, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd, i ett pressmeddelande.