Tre restauranger blev prickade

Lidingö Tre restauranger visar på brister i livsmedelshanteringen konstaterar Lidingö kommuns livsmedelsinspektörer.

I en av restaurangerna hade maträtterna inte kylts ner tillräckligt snabbt till en ”temperatur som inte medför att en hälsorisk uppstår”.

En annan brist var att personal hade nagellack vid hantering av oförpackat livsmedel.

De två andra restaurangerna registre rades för bland annat fel temperatur i kylen och att fisk inte frystes ned tillräckligt och att det därför fanns risk ”att parasiter överlever och överförs till kunderna”.

Miljö- och hälsoskyddsenheten ska göra en uppföljning under sommaren för att kontrollera att bristerna åtgärdas.