Tre skolor hade brister

KUNGSÄNGEN Efter inspektioner av miljöinspektörer från kommunen har tre grundskolor i Kungsängen fått anmärkningar. Av de inspekterade skolorna fick alla tre anmärkningar på städningen. Bland annat ska golvlister ha varit smutsiga och vissa lokaler så slitna att städningen försvåras.

Skolorna måste även göra någonting åt bullernivån som enligt rapporterna var för hög på vissa platser.