Flickor väljer bort vaccin mot cancer

Esther Battistich, distriktssköterska på Korallen, tycker det verkar som att flickorna är extra försiktiga med att vaccinera sig.Foto: Isabel Svensson
Esther Battistich, distriktssköterska på Korallen, tycker det verkar som att flickorna är extra försiktiga med att vaccinera sig.Foto: Isabel Svensson
Bara 14 procent av de flickor i Vallentuna som erbjuds gratis vaccin mot livmoderhalscancer har tagit sprutan.

– Många verkar känna en rädsla på grund av biverkningarna efter svininfluensan, säger Ylva Attermo, barnmorska vid Vallentuna ungdomsmottagning.

I drygt två månader har flickor födda mellan 1993 och 1998 kunnat vaccinera sig gratis mot det så kallade HPV-viruset, som bland annat kan orsaka livmoderhalscancer.

Men trots att vaccinet är en kostsam historia för den som hamnar utanför gratisgruppen är det få som valt att ta sprutan.

I Vallentuna kommun har endast cirka 180 av de nästan 1 300 flickor som erbjuds gratisvaccinering på vårdcentraler och ungdomsmottagningar vaccinerat sig.

– Det har förvånat mig att så pass få valt att göra det. Jag trodde absolut att det skulle vara fler som ville ha vaccinet, säger barnsjuksköterskan Britta Karlsson på Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Vallentuna.

– Jag tror att folk är rädda på grund av effekterna efter svin­influensavaccineringen.

Svininfluensan (H1N1) bröt ut under 2009 och ledde till flera dödsfall runt om i världen och i Sverige.

En massvaccinering mot viruset sattes igång, med ett vaccin som senare visade sig, i flera fall, ge allvarliga biverkningar, såsom narkolepsi.

Flera av sköterskorna på de mottagningar som erbjuder HPV-vaccineringen i Vallentuna menar att svininfluensans effekter skapat en vaccineringsskräck, som nu alltså får flickorna att avstå från HPV-sprutan.

– Jag tror man funderar lite mer innan man vaccinerar sig nu. Överlag verkar man vara extra försiktig, säger Esther Battistich, distriktssköterska på husläkarmottagningen Korallen.

I Sverige används bland annat vaccinet Gardasil, ett läkemedel som getts i 90 miljoner doser världen över. Det har kommit in rapporter om allvarliga biverkningar och i vissa fall dödsfall, men dessa kan inte kopplas direkt till vaccinet.

– Gardasil är så välbeprövat, till skillnad från svininfluensavaccinet som gavs väldigt snabbt. Jag känner mig lugn med det, säger Ylva Attermo, barnmorska vid Vallentuna ungdomsmottagning.

För att få fler flickor att ta sprutorna mot HPV-viruset behövs bland annat mer information om skillnaderna mellan olika vaccin, tror barnsjuksköterskan Britta Karlsson.

– Det skulle nog kunna lindra rädslan. Det gäller att inte dra allt vaccin över en kam, menar hon.

För att sprida informationen om vaccinet besöker nu ungdomsmottagningen Vallentuna gymnasium, och berättar om vikten av att ta det.

Fler affischer ska även sprida informationen.

– Det är också väldigt viktigt att föräldrarna tar tag i saken. För ungdomarna känns viruset och cancer ofta väldigt långt borta, säger Ylva Attermo.

Fakta

Tre sprutor

Gardasil och Cevarix är de två vaccin som används.

Vaccineringen görs i tre steg. Den andra sprutan tas efter två månader, den tredje efter ytterligare sex månader.

Flickor födda 1999 och senare får sprutorna i skolan.

Flickor födda 1993–1998 erbjuds gratis vaccinering på vårdcentraler och liknande.

Födda före 1993 får bekosta vaccinet själv. Kostnaden ligger på 3 500 kronor för Gardasil och 1 800 kronor för Cevarix.

Fakta

HPV-viruset