Tre Väsbybor måste betala mer i skatt

UPPLANDS VÄSBY Tre Väs­by­bor har blivit upptaxerade sedan de betalat för lite i skatt, enligt Skatteverkets granskning. I ett av fallen hade en man uppgett i sin deklaration att hans inkomst uppgick till drygt 60 000 kronor. Men efter Skatteverkets granskning upptaxeras Väsbybons inkomst till drygt 86 000 kronor.

I ett av de andra fallen hade en person uppgett fel belopp i handlingar till Skatteverket.