Upphandling gick inte rätt till

SOLLENTUNA Sollentunahems upphandling av ventilationsarbeten i deras bostäder har inte gått rätt till, och måste göras om. Det konstaterar förvaltningsrätten efter att ha prövat ett överklagande från Bravida, som installerar ventilationssystem.

Två av de fem företag som lämnat in anbud fick inte möjlighet att utvärderas på samma villkor som de andra. Bravida var en av dem. Sollentunahem har i sin utvärdering beaktat andra kriterier än de som angetts i underlaget.