ANNONS

Var tredje läkare utsatt för hot eller våld: ”Helt oacceptabelt”

hot mot läkare sveriges läkarförbund
Sveriges läkarförbund samlar närmare 55 000 läkare i landet. Enkäten har skickats ut till närmare 10 000 av medlemmarna.
En av tre läkare har utsatts för hot eller våld under det senaste året, enligt en enkät från Sveriges läkarförbund.
– Det är naturligtvis helt oacceptabelt. Läkares villkor är en samhällsfråga, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.
ANNONS

2 673 läkare har svarat på enkät av Sveriges läkarförbund.

I ett pressmeddelande redogör förbundet för alarmerande siffror – var tredje läkare uppger att de utsatts för hot eller våld det senaste året.

”Naturligtvis helt oacceptabelt”

Heidi Stensmyren är ordförande för Sveriges läkarförbund.

– Det är naturligtvis helt oacceptabelt. Läkares villkor är en samhällsfråga. Det är arbetsgivarens ansvar att läkare har en god och säker arbetsmiljö. Men det är också samhällets ansvar, säger hon enligt pressmeddelandet.

Hon menar att riksdag och regering måste skapa regelverk för trygga arbetsförhållanden i hälso- och sjukvården.

Heidi Stensmyren är ordförande för Sveriges läkarförbund.

Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbund. Foto: Johan Knobe/Pressbild

Stort mörkertal enligt förbundet

Den senaste tiden har hot och våld inne på sjukhus uppmärksammats i samband med att människor med en kriminell bakgrund vårdas. Det kan då handla om att skottskadade kriminella, deras anhöriga eller vänner hotar och kränker personal.

– Läkare anmäler sällan hot och våld mot den egna personen. Därför är mörkertalet stort. Det kan bero på rädsla eller att man inte är medveten om att man ska anmäla. Det är ett problem för då kan inte heller rätt åtgärder sättas in, säger Heidi Stensmyren.

ANNONS

Känner inte till säkerhetsrutiner

Både verbala och handgripliga hot mot läkare är ett växande problem på sjukhus och vårdcentraler, enligt Svenska läkarförbundet.

Trots det uppger två tredjedelar av alla läkare i undersökningen att de aldrig fått utbildning i hur de ska hantera våldsamma eller hotfulla situationer. Inte ens hälften uppger att de fått en genomgång av säkerhetsrutiner.

Under torsdagen diskuteras frågan om våld och hot mot vårdpersonal i riksdagen.

Sjukhus korridor

Foto: Mostphotos

Fakta

Så svarade Läkarförbundets medlemmar*

  • 30 procent av de svarande läkarna har under det senaste året varit utsatta för hot eller våld av patienter
  • 22 procent av de svarande läkarna har under det senaste året varit utsatta för hot eller våld av närstående till patienter
  • 46 procent av de svarande läkarna har inte fått information om rutiner vid hot och våld
  • 65 procent av de svarande läkarna har inte fått utbildning i att hantera hotfulla eller våldsamma situationer

*2 673 medlemmar av sammanlagt nästan 10 000 tillfrågade har svarat på enkäten.

Källa: Sveriges läkarförbund