Försörjningsstöd till allt färre i Solna – trenden fortsätter

147 färre hushåll fick försörjningsstöd under första halvåret i år jämfört med år 2018, visar färska siffror.
147 färre hushåll fick försörjningsstöd under första halvåret i år jämfört med år 2018, visar färska siffror.
Antalet hushåll i Solna som får försörjningsstöd av kommunen fortsätter att minska. Under första halvåret i år fick hela 15 procent färre hushåll stöd jämfört med samma period i fjol.

Det är socialförvaltningens uppföljning av utbetalningarna som visar en fortsatt minskning av antalet hushåll i Solna med försörjningsstöd under perioden januari till juli i år. Jämfört med samma period i fjol har antalet hushåll med försörjningsstöd minskat med 15 procent, vilket innebär 147 hushåll, och utbetalningarna har minskat med 21 procent.

Vi ligger på extremt låga nivåer

Arion Chryssafis

Arion Chryssafis, Moderaterna, Solna

Arion Chryssafis (M). Foto: Solna stad

– Vi ligger på extremt låga nivåer och att vi fortsätter att jobba ner antalet visar att vi gör väldigt mycket rätt, säger socialnämndens ordförande Arion Chryssafis (M).

Lokal modell orsaken

Han pekar ut den så kallade Solnamodellen som främsta orsak till minskningarna. Modellen innebär bland annat att genom företagsetableringar, nya arbetsplatser, hembesök, arbetsträning, utbildning och kompetensutveckling försöka skapa förutsättningar för egen försörjning. För de kommuninvånare som saknar egen försörjning ska individuellt stöd erbjudas.

– Solnamodellen och dess arbete med att kartlägga människors förmåga, samla resurser och erbjuda kvalificerat stöd för att gå till egen försörjning ger resultat, säger Arion Chryssafis.