Trenden vänder – barngrupperna allt mindre

Solna följer riksnittet – barngrupperna i förskolan blir mindre.
Solna följer riksnittet – barngrupperna i förskolan blir mindre.
Skolverkets statistik visar att Solnas förskolegrupper blir allt mindre, efter att ha växt tidigare år.
– Det här visar att det arbete som pågår ger tydliga resultat, säger Marianne Damström Gereben (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

De senaste åren har Mitt i Solna skrivit flera gånger om storleken på barngrupperna inom förskolan i kommunen. År 2012 visade en enkätundersökning genomförd av Kristdemokraterna att det kommunens småbarnsföräldrar önskade sig mest av allt för förskolan var mindre barngrupper.

Trenden har vänt

Det har inte alltid sett ljust ut – fram till 2014 ökade antalet barn som varje vuxen i förskolan skulle ta hand om. Men skolverkets nya statistik visar att trenden har vänt. Från 5,7 barn per vuxen har lärartätheten ökat så att det nu är 5,2 barn per vuxen. Grupperna har dessutom blivit mindre, för två år sedan var det i snitt 17,7 barn per vuxen – förra året hade den siffran sjunkit till 15,9.

– Det här är nånting som vi har haft som fokusområde under denna mandatperiod, att minska barngruppernas storlek. Därför är det så glädjande med de här nya siffrorna från Skolverket, säger Marianne Damström Gereben (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Bidrag från Skolverket har hjälpt

Marianne Damström Gereben pekar på en riktad politisk satsning, först för att få upp lärartätheten, och sedan för att få förskolorna att organisera om så att barngrupperna blir mindre. Men kommunen har också fått hjälp av en särskild satsning från Skolverket, där förskolor fått bidrag för att kunna göra barngrupperna mindre.

– Vi från politiken är ju inte operativa, utan vi kan se till att förskolorna får de rätta förutsättningarna och justera förskolepengen. Sen är det upp till varje förskolechef att göra förändringar, säger Marianne Damström Gereben.

Kommunala förskolorna tar täten

Både de fristående och de kommunala förskolorna har tydligt minskat sina barngrupper – men det är de kommunala förskolorna som tagit täten. I kommunen som helhet är det i snitt 15,9 barn per grupp, men ser man enbart till de kommunala förskolorna är det 15,4 barn per grupp.

Fortfarande finns en hel del arbete att göra innan Solna når Skolverkets riktmärken. Myndigheten tycker att barn i ålder 1-3 år ska vara i grupper om mellan 6 och tolv barn. För något äldre barn är riktmärket 9-15 barn.

Fakta

Historiskt små barngrupper i landet

Trots att antalet barn i förskolan i Sverige ökade mellan 2015 och 2016 blev rikssnittet för barngruppernas storlek mindre: från 16,7 till 15,9 barn. Inte sedan 1992 har landets barngrupper varit mindre än så. Samtidigt varnar Skolverket för att en allt mindre andel av de anställda inom förskolan har rätt utbildning. Idag saknar 28 procent av förskolornas anställda utbildning, och andelen med förskollärarexamen ligger på 39 procent.

Källa: Skolverket