Stieg Trenters torg får utegym, schackbräde och fler sittplatser

Stieg Trenters torg i Farsta strand ska rustas upp, inför sommaren 2019.
Här blir det schackbräde, fler sittplatser och nya planteringar.
Stieg Trenters torg i Farsta strand rustas nu för fullt. Torget ska få mer grönska, fler sittplatser, ett utegym och ett stort schackbräde.

En viktig tanke är att göra torget tryggare. Sedan i höstas patrullerar stadens mobila ordningsvakter här, för att minska ordningsstörningarna. Nu lyfter man också miljön. Det blir bland annat nya planteringar, ett mindre utegym och ett stort schackbräde med stora schackpjäser. Dessutom blir det fler sittplatser, några av dem med bord.

– Det viktigaste syftet med förändringen av Stieg Trenters torg är att skapa större trivsel och trygghet. Vi vill att fler ska känna sig välkomna att stanna till på torget”, berättar Ayas Majid, gatuingenjör vid trafikkontoret, på stadens webbsida.

Arbetet är ett resultat av dialog med invånarna i Farsta strand, Hyresgästföreningen, fastighetsägare och företagare i området.

Flera träd har huggits ner. De som sparas ska få bättre fungerande växtbäddar.

Arbetena planeras varar klara i början av augusti.