Treorna bra på svenska och matte

UPPLANDS-BRO Tredjeklassarna i Upplands-Bro har goda kunskaper i både matematik och svenska. Det visar resultaten från de nationella proven våren 2012 som Skolverket sammanställt. 74 procent fick godkänt i svenska och knappt 79 procent i matematik.

Snittet i Sverige är drygt 70 procent. Variationen i landet är stor. I Dorotea nådde 100 procent av tredjeklassarna målen i matematik, men bara 24 procent i Bjurholm.