Tretton elever per lärare

UPPLANDS-BRO Överfulla klassrum och få lärare. Lärartätheten bland de olika kommunerna skiljer stort visar en granskning som Svenska Dagbladet har gjort inför skolstarten.

Upplands-Bros kommun hamnar i mellanskiktet, här går det 12,9 elever per lärare vilket är något över riksgenomsnittet på 12,1. Danderyd har sämst lärartäthet i landet med 15,2 elever på en lärare.