Trist gångtunnel har fått ny färg

En tunnel mellan Skärholmen och Kungens kurva har fått liv. 60 unga konstnärer ligger bakom muralmålningarna, som invigdes i fredags.

Ett sextiotal unga drog vinstlotten att få jobba som konstnärer i sommar. Uppdraget var att ge färg åt den trista tunneln vid Mikaelikyrkan, under korsningen Skärholmsvägen–Smistavägen. Nu är jobbet slutfört och i fredags var det invigning.

– De började med att ge sig ut i Skärholmen, Bredäng, Sätra och Vårberg för att fotografera platser. Fotona blev förlaga till de skisser som vi sedan byggde målningarna på. Så förutom att tunneln blir en trevligare plats skapar de en lokal samhörighet när folk känner igen platser när de går förbi, säger Olle Halvars, handledare från Kulturskolan.

Arbetet pågick under nio veckor. Fyra betongpelare och två väggar om tjugo kvadratmeter målades.

På pelarna och ena väggen målades direkt på betongen. Men när den sista målningen skulle på plats menade trafikkontoret att det bryter mot Stockholms stads klotterpolicy att göra muralmålningar direkt på väggen. Lösningen blev en kompromiss.

– Vi satte upp plattor som vi målade på. Då kan man ta bort dem och flytta dem till en annan plats, säger Olle Halvars.

Nu planeras tavlor i fyra tunnlar mot Sätra naturreservat med motiv på temat allemansrätten. Gång- och cykeltunnlarna mot Västerholmsstråket under Vårbergsvägen ska också dekoreras.

Fotona blev förlaga till till skisserna som vi byggde målningarna på.