Trög start för kvinnojouren

Kvinnojouren i Sundbyberg hoppades på att vara igång vid det här laget och någon verksamhet under sommaren blev det heller inte.

Många har visat intresse för att jobba som volontärer eller professionellt med kvinnojouren. Men det är mycket praktiskt kvar att lösa, som lokal och pengar, för att kunna starta verksamheten. De involverade vill driva jouren utan vinstintresse och med stöd av socialtjänsten i Sundbyberg men upplever att de har svårt att få kommunen med sig.

– Det är en lång startsträcka eftersom vi måste börja från början, säger IngMarie Bohmelin, ledamot i kvinnojourens styrelse.