Troligt att mentalskötaren åtalats om sexbrottet skett i dag

Malou Andersson, lektor Uppsala universitet
Kraven på "frivillighet" har ändrats, förklarar Malou Andersson, lektor i straffrätt.
Synen på vad som anses som frivilligt har förändrats under de senaste tio åren.
Dessutom har lagstiftningen uppdateras.
I dag hade mannen som utnyttjade Anna inom psykvården förmodligen åtalats, tror Malou Andersson, lektor i straffrätt.

Det gick inte att bevisa att Anna varit i en sådan ”särskilt utsatt situation” att övergreppet skulle bedömas som våldtäkt, inte heller för ”sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning”, enligt åklagaren.

Mannen medgav att han haft sex med Anna, men att det varit frivilligt.

Förundersökningen lades ner.

"Anna" får skadestånd efter att hon utnyttjats sexuellt inom psykvården.

Anna lider fortfarande av det hon utsattes för. Foto: Åsa Sommarström

Men hade han polisanmälts i dag är möjligheten större att åtal hade väckts.

Rubriceringen ”sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning” var förut ett separat brott, och det krävdes mycket för att anses vara i beroendeställning.

Inte frivilligt

I dag ingår brottet i våldtäktsparagrafen, där kraven på ”frivillighet” är strängare.

– Det anses inte som uppenbart frivilligt om man är i beroendeställning. Det finns ju också begreppet ”oaktsam våldtäkt” vilket innebär att den som utfört handlingen borde ha insett att det inte var frivilligt, säger Malou Andersson, lektor i straffrätt vid Uppsala universitet med våld i nära relationer och sexualbrott som specialitet.

Hon tillägger att det fortfarande krävs att man allvarligt missbrukat att en person är i beroendeställning för ett åtal.

De är i beroendeställning

Som exempel i förarbeten till bestämmelsen anges att beroendeställning kan vara ekonomisk, i en anställning, eller till exempel inom kriminalvården mellan intagna och vårdare.

– Det borde rimligen innefatta även förhållandet i vården mellan patient och vårdare, säger hon.

Fakta

Så tolkas frivillighet i sexualbrottslagen

Sexualbrott regleras i Brottsbalkens sjätte kapitel.

”Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt”.

”En person kan aldrig anses delta frivilligt om:
gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation, eller gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen.”

I Brottsbalken sjätte kapitel 3 § lyder: ”Den som förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling genom att allvarligt missbruka att personen befinner sig i beroendeställning till gärningsmannen döms för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning”

Enligt samtyckeslagen som trädde i kraft den 1 juli 2018 är det förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja eller aktivt visar att den vill delta. Det ska inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation.