Trollbäcken behöver skola för 700 barn

TROLLBÄCKEN Den omfattande generationsväxlingen i Trollbäcken innebär att kommunen behöver utöka antalet platser i förskola och grundskola, det framgår efter barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde.

Det finns ingen rimlig möjlighet att utöka kapaciteten på befintliga skolor i Trollbäcken, utan förvaltningen har nu tagit fram en kravspecifikation som innebär att kravbilden för en ny förskola i Trollbäcken är 120 barn och den för en ny grundskola 700 barn.