Trollbäckens bibliotek kan behöva flytta

Biblioteket i Trollbäcken flyttar.
Biblioteket i Trollbäcken flyttar.
Brist på förskoleplatser kan få Trollbäckens bibliotek att behöva flytta. Först i oktober öppnar biblioteket upp i tillfälliga lokalerna på Kumla allé.
I juni flyttar biblioteket i Trollbäcken till Kumla allé 7-9.  Orsaken är att kommunen vill bygga om bibliotekets lokaler till förskola, eftersom det råder brist på förskoleplatser i Trollbäcken.

Om förslaget klubbas igenom kommer biblioteket behöva flytta till tillfälliga lokaler innan det har hittats en permanent lösning. Ett förslag är att i framtiden placera biblioteket på Alléplan, men där finns det inget beslut ännu.

För lånetagares del innebär flytten att biblioteket håller stängt under drygt fyra månader. Dörrarna på Vendelsövägen stänger den 16 juni, och öppnar upp igen på Kumla allé någon gång i oktober.

För att kompensera bokbristen kommer pop-up-biblioteket finnas i Trollbäcken lite oftare under sommaren och lånetagare erbjuds förlängd lånetid.

Det slutgiltiga beslutet tas av kommunstyrelsen den 2 maj.