Trollskog blir paradis för fåglar och insekter

Stanislav Snäll tar ner en fälla. Kommunens skogs- och naturvårdsförvaltare Anna Avilov och Britta Andersson som är mykolog har följt med den här gången.
Stanislav Snäll tar ner en fälla. Kommunens skogs- och naturvårdsförvaltare Anna Avilov och Britta Andersson som är mykolog har följt med den här gången.
Stanislav Snäll, kommunens skogs- och naturvårdsförvaltare Anna Avilov och Britta Andersson som är mykolog ser vad som ramlat ned i fällan.
Stanislav Snäll, kommunens skogs- och naturvårdsförvaltare Anna Avilov och Britta Andersson som är mykolog ser vad som ramlat ned i fällan.
Stanislav Snäll, kommunens skogs- och naturvårdsförvaltare Anna Avilov och Britta Andersson som är mykolog ser vad som ramlat ned i fällan.
Stanislav Snäll, kommunens skogs- och naturvårdsförvaltare Anna Avilov och Britta Andersson som är mykolog ser vad som ramlat ned i fällan.
Olivgrön och gräsgrön guldbagge hittades bland annat i fällan som satt på en asp.
Olivgrön och gräsgrön guldbagge hittades bland annat i fällan som satt på en asp.
Stanislav tittar på insekterna som fångas i mikroskop.
Stanislav tittar på insekterna som fångas i mikroskop.
Mindre Sågsvartbagge.
Mindre Sågsvartbagge.
Stekelbock.
Stekelbock.
Blomflugan, ej att förväxla med bananflugan, är en så kallad pollinatör som fixar blomsterprakt.
Blomflugan, ej att förväxla med bananflugan, är en så kallad pollinatör som fixar blomsterprakt.
Koltrasten äter insekter och kommer trivas i den döda skogen.
Koltrasten äter insekter och kommer trivas i den döda skogen.
En igentäppt brunn gjorde att det skogen svämmade över och dog. Nu lockar de döda träden till sig ovanliga insekter och fåglar.

– Vi funderar på att kalla den trollskogen, säger Botkyrka kommuns Anna Avilov som hoppas att den döda skogen blir ett utflyktsmål.

I en del av Vinterskogen i Uttran sitter fällor uppsatta på träden. När insekterna kommer flygande krockar de med plexiglas och faller ned i behållare.

– Jag kan reda nu se skillnaden, säger insekstsexperten Stanislav Snäll som anlitats av Botkyrka kommun för att göra analyser.

Han tittar i fällor vid den döda skogen med jämna mellanrum och jämför dem med fällor som sitter i opåverkad skog. Förhoppningen är att skogen ska locka till sig arter som främjas av den här miljön. Det handlar bland annat om olika arter av hackspettar, men också om olika arter insekter och vedsvampar. När tidningen följer med in i skogen sjunger en rödlistad spillkråka som hittar insekter att äta när den hackar i träden.

– Det kommer att bli ett fågeleldorado här med tanke på alla insekter, säger Botkyrka kommuns skogs- och naturvårdsförvaltare Anna Avilov.

Kommunen har sedan skogen dog flera gånger fått klagomål från folk som tyckt att det sett illa ut eller som befarat att någon ska skadas av fallande träd.

– Folk gillar inte att se döda träd om de inte vet vad den innebär eller innehåller. Förklarar du förstår de flesta, men inte alla, säger Anna Avilov som berättar att kommunen håller koll och tar bort träd som riskerar att skada folk.

Hon hoppas att skogen ska bli ett utflyktsmål för skogspromenader, fågelskådare och skolklasser. Nästa år ska kommunen sätta upp informationstavlor som förklarar vad som hänt och någon bänk. Nära där hon tänker sig bänken finns rejäla klippavsatser.

– Vi funderar på att kalla platsen Trollskogen eller Döda skogen, säger Anna Avilov.

Inventeringen av insektsbeståndet kostar kommunen cirka 50 000 kronor. Stanislav Snäll förklarar varför det är viktigt att till synes betydelselösa insekter inte dör ut.

– Om du tänker dig att jordklotet är en levande kropp med kroppsdelar. Alla människor kan leva utan ett öga, ett finger eller ben och det går ganska bra. Men tappar du för många organ så klarar du dig inte. Det är samma sak med jordklotet. Försvinner för mycket kollapsar systemet, säger Stanislav Snäll.

Det är inte första gången miljövetarna på Botkyrka kommun hoppar jämfota i gummistövlarna över död skog. För fyra år sedan såg de till och med själva till att tända eld på skogen i ett naturreservat i Lida. Bränd skog gynnar en del arter men har med tiden blivit alltmer sällsynt och i ett för länet unikt projekt brändes tio hektar. Även i det projektet fanns Stanislav Snäll med.

– En del insekter har som IR-sensorer som känner av värmen från en skogsbrand. Det gör att de vet vart de ska flyga, förklarar Stanislav Snäll.

Fakta

De trivs i död skog

Fåglar:

Spillkråka

Mindre hackspett

Koltrast

Insekter:

Guldbaggen

Mindre sågsvartbagge

Stekelbock

Långhornig Blombock

Blomflugor (Ej att förväxla med bananflugan)

Källa: Stanislav Snäll, Botkyrka kommun.