Trots bristerna: flyktingboendet öppnar igen

Köket består av två kokplattor, en liten ugn, kylskåp och frys.
Köket består av två kokplattor, en liten ugn, kylskåp och frys.
I stugorna finns bara enkelfönster.
I stugorna finns bara enkelfönster.
De nyanlända har lagt ut mattor på golvet för att slippa att gå på det kalla golvet.
De nyanlända har lagt ut mattor på golvet för att slippa att gå på det kalla golvet.
Stugbyn på Björknäs camping på Ådö fungerade som ett storskaligt flyktingboende fram till januari, då Migrationsverket satte stopp för verksamheten.
Stugbyn på Björknäs camping på Ådö fungerade som ett storskaligt flyktingboende fram till januari, då Migrationsverket satte stopp för verksamheten.
De nyanlända har lagt ut mattor på golvet för att slippa att gå på det kalla golvet.
De nyanlända har lagt ut mattor på golvet för att slippa att gå på det kalla golvet.
De nyanlända hämtar vatten fem gånger om dagen för att kunna diska och laga mat.
De nyanlända hämtar vatten fem gånger om dagen för att kunna diska och laga mat.
Stugbyn på Björknäs camping på Ådö fungerade som ett storskaligt flyktingboende fram till januari, då Migrationsverket satte stopp för verksamheten.
Stugbyn på Björknäs camping på Ådö fungerade som ett storskaligt flyktingboende fram till januari, då Migrationsverket satte stopp för verksamheten.
Iskalla duschar, glipor i dörrarna och smutsiga toaletter. Trots löften om förbättringar vittnar de nyanlända på flyktingboendet på Björknäs camping om allvarliga brister.

– Jag vill inte stanna en timme till, säger en av männen som bor på campingen.

Stugan på Björknäs camping utanför Bro ser vid första anblick obebodd ut, bortsett från några uppradade tofflor på verandan. Någon har tillverkat en tratt av en använd petflaska, för att fånga upp regnvatten i en vattendunk.

– Ni är de första som hälsar på, säger mannen som möter upp oss på gården.

Här, i en liten campingstuga med decimetertjocka väggar och enkla fönster, har han bott i drygt en månad. Trots att det bara är augusti sover han med dubbla täcken på natten.

– Jag fryser väldigt mycket. När vi stänger dörren är det stora glipor som släpper in luft och värmeelementen går inte att styra, säger han.

Han är 23 år, kommer från Etiopien och anlände till Bro efter två år på ett av Migrationsverkets boenden i Flen. Han berättar att det numera bor omkring åtta nyanlända i stugorna på Ådö. Alla har permanent uppehållstillstånd och har placerats på campingen av Upplands-Bro kommun. Men de är inte nöjda med placeringen.

– Jag är tacksam för all hjälp jag får, men det är så mycket som inte fungerar. Vi saknar ordentliga kök, på toaletterna finns inget vatten och allt vi har att städa med är en sopborste. Jag förstår inte hur jag ska kunna bo här i sex månader. Jag vill inte stanna en timme till, säger mannen som vill vara anonym.

Stugorna saknar rinnande vatten och toalettbesök görs i baracker intill stugorna. Enligt de boende som Mitt i pratar med saknas det möjlighet att justera vattentemperaturen vilket ger dem två val när de ska duscha – kokhett eller iskallt. Trots att de har lovats daglig städning av toaletterna berättar de att ingen städat på en månad.

– När de sa att jag skulle flytta till Stockholm blev jag jätteglad. Här finns det jobb, tänkte jag. Då visste jag inte att jag skulle hamna på en camping med en buss som bara går fyra gånger per dag, säger en man som bor i stugan intill.

Mitt i Upplands-Bro har tidigare skrivit om problemen på flyktingboendet som drivs av campingföretaget First Camp. När Migrationsverket gjorde en tillsyn på boendet i januari upptäckte de brister som var så allvarliga att de 80 flyktingar som bodde på campingen fick flyttas omgående.

Bristande möblering, bristande vattenförsörjning och dålig uppvärmning var bara några av bristerna som togs upp i rapporten.

Nu kan Mitt i berätta att Upplands-Bro kommun valt att teckna ett nytt avtal med First Camp. 10 stugor hyrs ut till nyanlända under sju månader till en kostnad av 105 000 kronor i månaden. Avtalet gäller till december, trots att stugorna är avsedda för sommarboende.

– Inför att vi skulle hyra stugorna så krävde vi vissa förbättringar och det har man gjort vad gäller värme och sanitetsfrågor. Det här är en tillfällig lösning och vi tittar på att hitta längre, hållbara lösningar. Det här är inget boende vi tänker ha under en längre tid, säger Eva Folke, socialchef i Upplands-Bro kommun.

Innan boendet öppnade gjordes en andra inspektion i maj. Då försäkrade First Camp att de tidigare bristerna som gällde uppvärmning och vattenförsörjning var åtgärdare.

– Vi hade önskat att vi kunde erbjuda en bättre lösning. Men med den bostadsbrist som råder så var det här en temporär lösning som vi var tvungna att ta till för att klara den nya bosättningslagen. Vi säger inte att den här lösningen är bra och vi arbetar med att hitta andra alternativ, säger Maria Johansson, kommundirektör.

Hur ser du på de nyanländas klagomål?

– Jag har förstått att det finns förbättringar och vi har påtalat bristerna till First Camp. Vi hade önskat att vi kunde erbjuda bättre lösningar på en gång men vi har inte haft den möjligheten.

Enligt Fredrik Lundberg, vice vd i First camp, har de inte nåtts av klagomålen.

– Det är väldigt tråkigt om det här stämmer. Jag har inte hört några klagomål om vattnet eller städningen. Om det stämmer borde det ha åtgärdats, säger han.

Han säger att det inte finns några planer på att förlänga avtalet efter december.

– Vi vill undvika samma problem som förra året.

Förra veckan beslutade kommunen att sätta in en extrabuss till området. Nu går bussen fem gånger om dagen. Den som missar den sista turen klockan 17.36 får gå den en och en halv timme långa promenaden mellan Bro station och Björknäs camping.

Läs mer:

Barnfamiljer flyttas från asylboendet

Asylsökande flyttas från Björknäs

Flyktingboende ger plats åt 250