Trots löftet – skolbarackerna blir allt fler

Daniel Yohannes, 15, Fredrik Hammar, 15, och läraren Abbe Omeich välkomnar de nya lokalerna eftersom de tycker att det redan är trångt på skolan - men önskar att staden planerat bättre.
Daniel Yohannes, 15, Fredrik Hammar, 15, och läraren Abbe Omeich välkomnar de nya lokalerna eftersom de tycker att det redan är trångt på skolan - men önskar att staden planerat bättre.
Senast förra hösten skrev Lokaltidningen om satsningen på att bygga bort skolbarackerna i västerort.
Men det har blivit tvärtom - just nu byggs skolpaviljonger på Trollbodaskolan och flera andra skolor har redan fått nya paviljonger i år.

När Lokaltidningen Mitt i Västerort besöker Trollbodaskolan är byggandet av den nya skolpaviljongen i full gång. Anledningen till att huset nu uppförs är flyktingströmmen.

– Det stämmer att det tillsattes resurser med anledning av prognos för asylsökande men dessa ingår i en generell kapacitetshöjande insats från staden, säger Felix Wickman på utbildningsförvaltningen.

På skolan träffar vi Daniel Yohannes, 15, och Fredrik Hammar, 15, och deras lärare Abbe Omeich. De välkomnar de nya paviljongerna – det är redan trångt på skolan.

– Vi får sitta i kapprummen och plugga ibland, säger Daniel Yohannes.

– Men det är dåligt att man inte planerat tidigare, säger Fredrik Hammar.

Paviljongerna beräknas bli klara nästa vecka.

Trollbodaskolan är inte den enda skolan i västerort med nya skolbaracker. Detta trots att visionen är att barackerna ska byggas bort.

LÄS MER: Nu ska barackerna bort

När höstterminen startade var de nya evakueringspaviljongerna klara på Björnbodaskolan. Förra året akutevakuerades Björnbodaskolans huvudbyggnad då elever och lärare blev sjuka i lokalerna.

LÄS MER: Barn blev sjuka – skola evakueras

Nu planerar utbildningsförvaltningen för en helt ny skola. När den står klar är planen att evakueringslokalerna ska rivas – men det tar längre tid än beräknat.

Förra året stoppade utbildningsförvaltningen projekteringen av den nya skolan, som enligt planerna var för dyr och krånglig att bygga.

– Vi försökte undvika en detaljplaneändring men byggnaden blev så konstig. Nu bygger vi högre och då måste vi göra en ändring i detaljplanen, säger Bengt Olsson, samordnare på utbildningsförvaltningen.

LÄS MER: Slopad utredning av ny skola kostade 1,7 miljoner

Och det kommer att göra att processen tar ännu längre tid.

– Det blir ett mer kompakt hus, vilket innebär en bättre skolgård. Det blir en längre process, men det är inget vi kan påverka, säger Bengt Olsson.