Protesterna hjälpte inte – nu börjar förskolegård i Västerhaninge byggas bort

Nu sätts de omtvistade bostadsbyggena på förskolan Ribbys gård i Västerhaninge igång.

De 25 bostäderna väntas vara klara och inflyttade i december, och innebär att barnens nuvarande förskolegård byggs bort och att barnens gård flyttas till en annan del av den gamla folkhögskoletomten.

– Vi har fått in några protester, säger Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Mitt i Haninge skrev i maj om beskedet för förskolan Ribby, med 138 barn, som ligger i de gamla folkhögskolelokalerna på Stationsvägen. 25 bostäder ska byggas på den nuvarande förskolegården – vilket visade sig vara en total nyhet för personalen och föräldrarna.

Redan 2005 var detaljplanen som skulle möjliggöra bostäderna klar. 2008 öppnade förskolan Ribby här. Informationen om de planerade bostadsbyggena ska sedan, under årens lopp, ha fallit mellan stolarna på förskolan i takt med att personal kommit och gått. Genomförandetiden för detaljplanen bestämdes ursprungligen till tio år från 2005.

Föräldrarådet har reagerat starkt mot planerna sedan man blev varse dem i våras.

Bygget skulle sätta igång i somras men har förskjutits till hösten. Göran Svensson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, bekräftar dock på tisdagen för Mitt i att avtalet med bostadsbyggaren Senectus inte bryts och att planerna står fast.

– Man tittar nu på hur förskolegården ska utformas, man kommer ju flytta den lite och jag tror inte man är klar med det, säger Göran Svensson.

I planbeskrivningen från 2005 framgick att delar av de planerade bostäderna skulle kunna bli gruppbostäder eftersom det saknas tillräckligt med gruppbostäder i Västerhaninge för personer med psykiska utvecklingsstörningar eller psykiska funktionshinder.

– Socialnämnden ska besluta om att införa serviceboende i enlighet med detaljplanen. Det ska byggas 13 lägenheter för LSS-boende och 12 lägenheter till nyanlända med uppehållstillstånd som redan bott i Sverige i några år. Det blir en form av blandat boende, säger Petri Salonen (C), socialnämndens ordförande.

Enligt honom har det förekommit felaktiga uppgifter om att alla bostäderna skulle vara för nyanlända.

– Det blir ett blandat boende. Det blir inget HVB-hem eller asylboende, utan de nyanlända som bor i de 12 lägenheterna har redan bott i landet i ett par år, säger han.

Den 30 augusti ska ärendet upp och klubbas i socialnämnden.

Enligt Petri Salonen är det bara formella beslut kvar innan bygget är igång.

– Detaljplanen är ju antagen, den finns redan. Nu finns inga sakägare eller formella protester. Men det finns såklart föräldrar som reagerar eftersom detta varit okänt för dem och informationen fallit mellan stolarna sedan detaljplanen antogs. Det är viktigt för oss att föra samtal med föräldragruppen och förskolepersonalen så att nya gården blir bra. Nu kommer vissa beslut behöva tas. Själva bygglovet, och själva försäljningen av marken till byggföretaget, säger han.

Moderaterna och Kristdemokraterna är kritiska till hanteringen av fallet. De hävdar i ett eget förslag att socialnämnden måste avvakta med beslut tills frågan behandlats i kommunstyrelsen. M och KD tycker att kommunen saknar ett ”koncernperspektiv” där hänsyn tas till befintlig verksamhet och att det saknas dialog med föräldrar. Man skriver också att det ännu inte väckts något ärende om markförsäljningen i kommunstyrelsen, vilket betyder att socialnämnden inte kan ta något beslut, menar man.

Men enligt Petri Salonen kommer bostäderna stå klara, och inflyttningen vara klar, innan året är slut.

– Informationen jag har just nu är att inflyttning sker i december. Men vi sätter inte igång byggandet förrän vi löst själva förskolegården för barnen, säger han.

Haninges socialförvaltning kommer alltså att hyra en del av Senectus 25 bostäder.

– Jag kan bara beklaga att informationen fallit mellan stolarna sedan detaljplanen antogs för drygt 10 år sedan. Men det här serviceboendet är väldigt viktigt för oss. Vi ser att behovet av LSS-boenden ökar och de 12 bostäderna för nyanlända gör att vi slipper bygga modulhus nu, säger Petri Salonen.