Trots regnet råder fortsatt eldningsförbud

Täby Trots regnet i slutet och förra veckan råder fortfarande eldningsförbud i Täby.

Storstockholms brandförsvar hävde i förra veckan eldningsförbudet som tidigare rådde på grund av torkan.

Men i Täby är det generellt eldningsförbud inom planlagt område hela perioden 1 maj till 30 september.

Förbudet gäller eldning av trädgårdsavfall på tomten.

Att grilla på utomhus grill är tillåtet men grillning ska göras under säkra former.