Trots höjd skatt – lika många kör i tullarna

Höjda trängselskatter i Stockholm.
Trafiken runt Östermalms vägtullar är närmast oförändrad.
Den höjda trängselskatten skulle avskräcka bilisterna.
Men trafiken runt Östermalm är närmast oförändrad.
I alla fall om man mäter antalet passager genom trängselskatternas betalstationer.

Siffrorna kommer från Transportstyrelsens preliminära sammanställning av trängselskatten 2017. Mitt i har tagit del av statistiken som visar att 412 900 fordon – i snitt – passerar genom Stockholms 26 betalstationer dagligen.

Det är runt 3 300 resor fler per dag som avgiften tas ut jämfört med 2016 och en ökning av trafiken på närmare en procent.

Tittar man endast på passagerarna vid de stationer som finns runt Östermalm visar det att trafiken har minskat marginellt – med 0,1 procent. Se faktarutan nedan för detaljerade resultat.

Men att trafiken ökar i hela staden går helt emot Stockholms stads mål, som är att minska trafiken med 0,2 procent från 2016 till 2017.

– Det är otroligt olyckligt. Poängen med skatten är ju att trafiken ska gå ner, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Målet till 2020 är kört

Enligt honom kommer nu även klimatmålet om att sänka koldioxidutsläppen med 80 000 ton till 2020 – inte uppfyllas.

– Snarare tvärtom och det är något vi måste hantera, snabbt.

Trenden är även en fara för de långsiktiga målet att bli helt fossilfritt 2040.

Anledningen till ökningen sägs vara att nya vägar runt om Stockholm möjliggjort för folk att i större utsträckning ta bilen. Men även högkonjunkturen som gjort att fler har råd med de relativt oförändrade bensinpriserna.

Vill höja bensinpriset

Nu behövs ännu fler åtgärder, enligt Daniel Helldén.

– Trängselskatten ska ju höjas igen 2020, men de behöver regleras ännu mer samtidigt som bensinpriset höjs.

Förmånsbilar ”tullas”

En färsk åtgärd är att så kallade förmånsbilar – från den 1 januari i år – inte längre slipper trängselskatt. Tidigare har personer med bil genom jobb eller företag inte berörts av trängselskatterna.

– Vi hoppas att det ska ha en effekt på antalet resor. Men det är svårt att åtgärder får effekt när andra saker ökar möjligheten att ta bilen, säger Daniel Helldén.

Av trängselskatterna fick staten in närmare 1,5 miljarder kronor under 2017.

Fakta

Så här många körde genom passagerna vid Östermalm

Ekhagen:

2016: 749 512

2017: 783 101

Plus 4,5 procent

Lilla Frescativägen: 

2016: 55 053

2017: 56 329

Plus 2,3 procent

Ropsten:

2016: 1 439 063

2017: 1 388 861

Minus 3,5 procent

Roslagstull: 

2016: 958 537

2017: 975 435

Plus 1,8 procent

Universitetet:

2016: 4 408 656

2017: 4 255 054

Minus 3,5 procent

Värtan:

2016:  6 390 774

2017: 6 528 471

Plus: 2,2 procent

Totalt antal passager vid Östermalms stationer:

2016: 14 001 595

2017: 13 987 251

Totalt antal passager över stationerna i hela Stockholm:

2016: 92 889 428

2017: 93 884 789

Källa: Transportsyrelsen