Trots höjd skatt – lika många kör i Vasastan

Nästan 8 av 10 passager genom vägtullarna görs av personbilar.
Nästan 8 av 10 passager genom vägtullarna görs av personbilar.
Den höjda trängselskatten skulle avskräcka bilisterna.
Men trafiken har inte minskat på Norrmalm.
I alla fall om man mäter antalet passager genom trängselskatternas betalstationer.

Siffrorna kommer från Transportstyrelsens preliminära sammanställning av trängselskatten 2017. Mitt i har tagit del av statistiken som visar att 412 900 fordon – i snitt – passerar genom Stockholms 26 betalstationer dagligen.

Det är runt 3 300 resor fler per dag som avgiften tas ut jämfört med 2016 och en ökning av trafiken på närmare en procent.

Men tittar man endast på passagerarna vid de fyra stationer som finns runt Norrmalm visar det att trafiken är närmast oförändrad. Se faktarutan nedan för detaljerade resultat.

Men att trafiken ökar i stort går helt emot Stockholms stads mål, som är att minska trafiken med 0,2 procent från 2016 till 2017.

– Det är otroligt olyckligt. Poängen med skatten är ju att trafiken ska gå ner, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Målet till 2020 är kört

Enligt honom kommer nu även klimatmålet om att sänka koldioxidutsläppen med 80 000 ton till 2020 – inte uppfyllas.

– Snarare tvärtom och det är något vi måste hantera, snabbt.

Trenden är även en fara för de långsiktiga målet att bli helt fossilfritt 2040.

Anledningen till ökningen sägs vara att nya vägar runt om Stockholm möjliggjort för folk att i större utsträckning ta bilen. Men även högkonjunkturen som gjort att fler har råd med de relativt oförändrade bensinpriserna.

Vill höja bensinpriset

Nu behövs ännu fler åtgärder, enligt Daniel Helldén.

– Trängselskatten ska ju höjas igen 2020, men de behöver regleras ännu mer samtidigt som bensinpriset höjs.

En färsk åtgärd är att så kallade förmånsbilar – från den 1 januari i år – inte längre slipper trängselskatt. Tidigare har personer med bil genom jobb eller företag inte berörts av trängselskatterna.

– Vi hoppas att det ska ha en effekt på antalet resor. Men det är svårt att åtgärder får effekt när andra saker ökar möjligheten att ta bilen, säger Daniel Helldén.

Av trängselskatterna fick staten in närmare 1,5 miljarder kronor under 2017.

Fakta

Antal passager genom betalstationer runt Vasastan för fordon de senaste åren

Klarastrandsleden

2016: 6 771 011

2017: 6 744 505

Skillnad: Minskat med 0,39 procent

Nortull

2016: 8 421 669

2017: 8 231 563

Skillnad: Minskat med 2,26 procent

Solnabron

2016: 1 968 444

2017: 2 110 317

Skillnad: Ökat med 7,21 procent

Tomtebodavägen

2016: 156 698

2017:  161 951

Skillnad: Ökat med 3,35 procent

Totalt antal passager Norrmalm:

2016: 17 317 822

2017: 17 248 336

Skillnad: Minskat med 0,04 procent

Källa: Transportstyrelsen