ANNONS

Gun har tröttnat på att färdtjänst kör vilse

äldre
Gun och Jan har tröttnat på hur dåligt färdtjänsten fungerar.
äldre
Trots skyltar har färdtjänsten svårt att hitta. Nu ska fler skyltar sättas upp.
Gun, 95 år, tvingas gång på gång vänta när färdtjänsten kör vilse i Stora Sköndal.
– Det är gräsligt, säger hon.
Nu lovar Stiftelsen Stora Sköndal att se över sina skyltar.
ANNONS

En gång i veckan beställer 95-åriga Gun färdtjänst, för att åka och hälsa sin partner Nils på Villa Drevviken, ett demensboende med 45 platser i Stora Sköndal.

När hon ska därifrån tvingas hon ofta vänta i upp till en timme – eftersom chaufförerna inte hittar dit.

– Flera gånger har jag tvingats ringa min son så han fått komma och hämta mig i stället. Ofta får jag vänta i 45-50 minuter och ibland över en timme.

Gun hoppas på bättring från färdtjänsten. Foto: Åsa Sommarström

Personal på demensboendet, som öppnade 2012-2013, bekräftar att transporterna inte fungerar som de ska.

– Det har varit problem av och till. Både färdtjänst och leveranser kan ha svårt att hitta, säger Dorota Monthan, verksamhetschef på Villa Drevviken.

Nils bror Jan har nu engagerat sig i problemen med Guns färdtjänst. Han har pratat med både personal på boendet och med chaufförer. Svaren han fått är att det verkar vara GPS som ställer till det.

äldre

Skyltarna inne på Stiftelsen Stora Sköndals område räcker inte för att färdtjänstförarna ska hitta. Foto: Åsa Sommarström

– Jag har själv stått härutanför och sett hur färdtjänstbilarna bara bränner rakt förbi. De hittar inte trots att de använder GPS, säger han.

ANNONS

Generalfel om det här har pågått i flera år

Jan, anhörig

Han är inte imponerad av Stiftelsen Stora Sköndals eller färdtjänstens sätt att hantera situationen.

– Det är något generalfel någonstans om det här har pågått i flera år. Varför gör ingen något åt det? De måste tala med varann. Det är som att ingen vill ta ansvar.

Här ligger demensboendet Villa Drevviken. Skärmavbild: Mapbox, Lantmäteriet/Metria

Jan har nu gjort en anmälan till färdtjänsten. På hans uppmaning har Stiftelsen Stora Skönda också lovat att sätta upp två nya skyltar på vägen.

Stiftelsen: ”Adresser visas fel i Google maps”

Stiftelsen försöker även lösa GPS-problematiken.

”Vi har kontaktat och anmält till Google maps redan för flera månader sedan med synpunkter hur våra adresser visas på kartfunktionen. Skyltar för att tydliggöra vägarna på området är ett pågående arbete.”, skriver Lena Hjälmrud, marknads- och kommunikationschef på Stiftelsen Stora Sköndal i ett mejl.

Färdtjänsten är hårt kritiserad

Landstingets mål är att max 6 procent av färdtjänstresorna ska vara mer än tio minuter försenade. Cabonline group, som sköter en stor del av Stockholms färdtjänst genom bolagen Sverigetaxi och Taxi Kurir, har haft svårt att leva upp till det

2016 krävdes bolaget på 10 miljoner kronor i vite av Stockholms läns landsting, bland annat på grund av förseningar.

Landstinget har offentligt lovat att ta tag i problemet i nästa upphandling som är planerad till 2019.

Mitt i har sökt landstingets trafikförvaltning.

ANNONS