Tröttnat på fågelbajset

Det är för mycket fågelbajs i Edsviken tycker Mitt i:s läsare. Men någon enkel lösning på problemet finns inte, menar kommunens naturvårdare.

Det finns många gäss nu vid Edsviken. Mitt i:s läsare har hört av sig och menar att kommunen måste göra något åt det fåglarnas träck och skriver ”Parken och stranden längs med Edsviken är tänkt att vara en aktiv plats för motion, spel, familjeliv i Sollentuna. Men med alla canadagäss ser det mer ut som en bajsplan. Det finns inte en kvadrat decimeter utan bajs!!”

Någon enkel lösning finns inte på problemet, enligt naturvårdaren Tom Meurling. Jaktförbud gäller. Dessutom finns en konflikt mellan att klippa gräset kort, som gässen gillar och att låta det växa som i sig ökar risken för fästingar.

– Jag tycker man ska ha lite förståelse för naturen. Om man gör en miljö som vilda djur tycker om så ska man ju inte bli upprörd för att de söker sig dit, för gäss gillar ju kortklippta gräsytor, säger han.

Kommunen utökar nu sopningen till två gånger i veckan, nästa vecka kommer också Trollholmsbadet och Torpaängsbadet att hanteras.