Trottoar byggs ut i Stocksund

STOCKSUND Kommunens tekniska kontor har påbörjat ett vägarbete på Stockholmsvägen 2933. Arbetet innebär att en trottoar förlängs från korsningen med Stockbyvägen till infarten till Stockholms­vägen 33. Vid arbetet används signalreglering vilket innebär att bilister kan få vänta vid stopp­ljusen. Arbetet väntas pågå veckan ut.