Trottoarkant väcker irritation

Längs med Skogängsvägen i Trollbäcken finns numera en cykelbanemodell där bilister måste köra upp på en gatkant för att komma vidare i villakvarteren.  Foto: Johan Söderberg.
Längs med Skogängsvägen i Trollbäcken finns numera en cykelbanemodell där bilister måste köra upp på en gatkant för att komma vidare i villakvarteren. Foto: Johan Söderberg.

Ska det vara så här? Den frågan ställer sig flera Tyresöbor på sociala medier, sedan den nya cykelvägen längs Skogängsvägen i Trollbäcken blivit klar. Bilister som är rädda om sina bilar och ska köra in på sidovägar, som till exempel Borgvägen, tvingas stanna eller sakta in rejält för att ta sig vidare i villakvarteren.

Svaret är ja. Kommunens miljö- och trafikchef Göran Norlin säger att det är en metod som man börjat med i Stockholm, som Tyresö nu tagit efter.

– Vi har fått in väldigt mycket synpunkter på höga hastigheter från Skogsängsvägen och att det är otryggt för gång- och cykeltrafikanter. Nu har körbanan blivit smalare, vilket leder till lägre hastigheter, och gång- och cykelbanan blivit säkrare, säger han.

För att trafikreglerna ska bli tydligare ska dock vägen skyltas och vägbanan målas.

Trollbäckenbon Johan Söderberg som dagligen passerar kanten tycker att det är bra att kommunen jobbar med säkerheten, men menar att det här är att gå till ytterligheter.

– Detta ska inte behövas. Man har ju koll när man kör, säger han.