Få har trubbel med fogden i Danderyd och Täby

Trubbel hos fogden?
Trubbel hos fogden?
Danderyd och Täby är bland de kommuner med minst andel skuldsatta i hela landet. Under 2 procent har skulder hos Kronofogden jämfört med sverigesnittet på 4 procent. Men skuldsummorna ligger kring medel.

I Danderyd och Täby är andelen som med skulder hos Kronofogden en bra bit under snittet. I snitt är 4 procent av befolkningen i Sverige skuldsatta men bara 1,1 i Danderyd  och 1,5 procent i Täby.

Danderyd och Täby har också minst andel skuldsatta om man jämför med landet i helhet. Bara Lomma har färre skuldsatta – 1 procent. Flest skuldsatta finns i Ljusnarsberg och Perstorp.

Skuldsummorna är större

Om man tittar på medianskulden, alltså hur stora skuldsummorna är, så ser det inte lika ljust ut för Danderyds och Täbys del. Skulderna är i nivå med resten av landet där medianvärdet är 53 600 kronor. I Danderyd är medianvärdet 56 800 kronor och i Täby 53 400 kronor.

– Oavsett om man har få eller många skuldsatta i en kommun, så är skuldbilden densamma. Får man problem hos Kronofogden så ser problematiken ungefär likadan ut, säger Johan Krantz, analys på Kronofogden.

I Danderyd har skuldsumman dessutom ökat något över tid.

Kvinnorna har mindre skulder

Överlag gäller att har män är skyldiga mycket mer pengar än kvinnor.

– Skillnaderna har funnits länge och bygger på hur strukturerna mellan kvinnor och män ser ut i samhället. Män är till exempel kraftigt överrepresenterade när det gäller brottsrelaterade skulder, fordonsrelaterade skulder och skulder för underhållsstöd. Bland kvinnorna är skulder kopplade till näthandel och olika kreditgivare något vanligare.

 

Fakta

I Ljusnarsberg har flest invånare skulder

De här kommunerna har lägst andel i befolkningen med skulder 
Lomma 1,0 %
Danderyd 1,1 %
Täby 1,5 %
Vellinge 1,7 %
Öckerö 1,8 %
De här kommunerna har högst andel befolkningen med skulder
Ljusnarsberg 9,6 %
Perstorp 8,8 %
Åstorp 7,7 %
Bjuv 7,7 %
Högsby 7,5 %
Källa: Kronofogden