Tryck på tidig förskoleplats ökar i kommunen

förskola
430 nya förskoleplatser tillkommer i Huddinge kommun under kommande läsår.
Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.
Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.
Många fler än väntat vill ha förskoleplats till sina barn redan från att de fyllt ett år. Nu försöker kommunen möta det ökade trycket.

– Det handlar om en jättestor ökning som vi inte hade räknat med och det har skapat en bristsituation, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

Förra året i mars var det 90 procent av barnen i åldrarna 1-5 som hade förskola och i år  vid samma tidpunkt är det 93 procent.

Varför vill fler sätta sina barn i förskolan tidigare?

– Avskaffandet av vårdnadsbidraget kan vara en del av förklaringen och jag vill inte spekulera så mycket men det har helt klart skett ett skifte och vi måste försöka möta det ökade behovet av platser. 

Under 2017 och 2018 öppnar ett flertal nya förskolor i kommunen med 430 nya platser, merparten av dem i fristående regi. En av förskolorna, Happyland, öppnar i centrala Huddinge redan i maj. En god nyhet menar Karl Henriksson.

– De flesta öppnar efter sommaren men trycket är stort redan nu så det är glädjande att en av förskolorna öppnar redan i vår.

Happyland ska omfatta 35 stycken förskoleplatser för barn från ett till fem år. Butaland AB som startar den nya förskolan Happy land driver sedan tidigare förskolan Butaland i Segeltorp och fick sin ansökan om att öppna ytterligare en enhet, godkänd i nämnden i april och rekryteringsprocessen är i full gång.

– Det har gått väldigt fort allting. När vi öppnade Butaland 2015 var det många som ville börja hos oss men som kände att de bodde för långt bort. Att hitta personal är den svåraste biten men vi har flera bra kandidater. Nu i maj smyger vi igång och i höst planerar vi för fulla barngrupper, säger Samira Huseynova, huvudman för verksamheten.

Och med sammanlagt 430 nya platser tror förskolenämndens ordförande Karl Henriksson (KD) att man kommer att lyckas möta behovet totalt sett.

– Men i vissa områden kommer det förmodligen att uppstå brister även nästa år. Alla kommer inte kunna få plats på den allra närmsta förskolan men situationen kommer att förbättras på det stora hela.