Trygg-Hansa fick krögaren åtalad

2010 eldhärjades en restaurang i Sollentuna centrum. Nu döms ägaren för att ha anstiftat branden.
2010 eldhärjades en restaurang i Sollentuna centrum. Nu döms ägaren för att ha anstiftat branden.
2010 eldhärjades en restaurang i Sollentuna centrum i en anlagd brand.

Polisen lade ner förundersökningen, men försäkringsbolaget gjorde en egen undersökning.

Nu döms restaurang-ägaren för att ha anstiftat branden.

24 augusti 2010 bröt en anlagd brand ut i en restaurang i Sollentuna centrum. Nyligen dömdes restaurangägaren till 1,5 års fängelse för att ha anstiftat branden som rubriceras som grov skadegörelse.

Men restaurangägaren var nära att slippa undan straff. Fyra månader efter branden lade polisen nämligen ner förundersökningen med motiveringen ”ej spaningsresultat”.

Lena Baakki är den hos norrortspolisen som fattade beslutet.

– Du får prata med någon annan, säger hon och lägger på luren när Lokaltidningen Mitt i Sollentuna ber henne att förklara.

Efter branden begärde restaurangägaren 2,1 miljoner kronor i skadeersättning från sitt försäkringsbolag Trygg-Hansa. Men något fick försäkringsbolaget att ana oråd och företaget beslutade att genomföra en så kallad särskild utredning.

– Det här är en större typ av utredning, men jag kan inte kommentera närmare, mer än att det är sällsynt att det sker på det här viset, säger Erik Lif Sjöcrona, pressansvarig på Trygg-Hansa.

I januari begärde försäkringsbolaget en överprövning av polisens beslut att lägga ner förundersökningen. Företagets utredare pekade på flera utredningsåtgärder som inte gjorts av polisen.

I april beslutade kammaråklagare Ewa Tvengström att förundersökningen skulle återupptas och hänvisade till just de åtgärder som försäkringsbolaget tagit fram i sin undersökning.

– Vi hade möjligen mer information än vad polisen hade i det här fallet. Vi har gjort vår bedömning utifrån vår utredning, säger Erik Lif Sjöcrona.

Att privata aktörer gör egna utredningar, parallellt med polisen, blir allt vanligare, menar Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet.

– Det innebär att de som har pengar och resurser kan skaffa sig alternativ rättvisa. Medan de som inte har det får finna sig i polisens bedömningar. Det urholkar likheten inför lagen, säger han.

Hade restaurangägarens försäkringsbolag inte bestämt sig för att göra en egen utredning hade den nu dömde mannen, som hela tiden nekat till brottet, sannolikt gått fri. Och nu ska Trygg-Hansa titta närmare på tidigare ärenden där restaurangägaren fått ersättning från företaget.

– En förutsättning för att ta upp ett avslutat försäkringsfall är att ny information tillkommer. Här är domen en typ av ny information. Vi kommer att diskutera om den är tillräcklig för att ta upp de gamla fallen på nytt, säger Erik Lif Sjöcrona på Trygg-Hansa.

Det är nämligen inte första gången som restaurangägarens företag eldhärjas, visar Mitt i:s granskning. I januari 2010 anlades en brand i en annan restaurang i Sollentuna centrum, ägd av den nu dömde mannen. I juni samma år utbröt ytterligare en anlagd brand i samma restaurang.

Polisen rubricerade händelserna som försök till mordbrand och mordbrand. Båda förundersökningarna lades ner. Restaurangägaren har ersatts av Trygg-Hansa för de båda bränderna med 900 000 kronor respektive 2,3 miljoner kronor.

Enligt kammaråklagare Ewa Tvengström är det inte aktuellt att titta på de två tidigare fallen.

– För att kunna göra något krävs tekniska undersökningar och vittnesförhör i anslutning till händelserna. Har man inte det är det ingen mening med att börja titta på något som hände för fyra-fem år sedan.

Anlagda bränder i shoppinggallerior är mycket ovanligt. Företaget bakom Sollentuna centrum, Steen & Ström, som äger tio liknande gallerior i Sverige har utöver bränderna i Sollentuna aldrig drabbats av anlagda bränder.

De som har pengar och resurser kan skaffa sig alternativ rättvisa. Det urholkar likheten inför lagen.Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi

Fakta

Restaurangägaren nekar till brott

I april åtalades en restaurangägare i Sollentuna för anstiftan av grov mordbrand. Han misstänktes för att ha anlitat en man för att tända på sin restaurang.

Nu har han dömts för anstiftan till grov skadegörelse genom brand i Attunda tingsrätt.

Påföljden blev fängelse i ett år och sex månader.

Restaurangägaren dömdes mot sitt nekande.

Den man som åtalats för att ha anlagt branden friades i tingsrätten.