Trygg-Hansa kan få höghus som granne

Planerna på ett nytt hus vid Trygg-Hansa-komplexet kritiserades hårt när det presenterades för några år sedan.

Nu är ett nytt förslag är ute på samråd.

Smalt, högt och med butik eller restaurang i botten. Så kan det nya 13-våningshus som planeras vid korsningen Fleminggatan-Scheelegatan komma att se ut. Planen är nu ute på samråd.

Det tidigare förslaget var ett hus på sju våningar där det nu ligger en paviljong. Förslaget kritiserades bland annat av skönhetsrådet som tyckte att det inte var i allmänhetens intresse att riva paviljongen. Många ville även bevara den lilla park som ligger intill paviljongen.

– Det är viktigt att försöka behålla parkens karaktär, säger Lena Nordenlöw, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

För att kunna behålla parken har huset gjorts smalare i den nya planen. I stället har det växt på höjden.

Fram till slutet av nästa månad kan synpunkter på planen lämnas till staden. Den 4 september är det samrådsmöte.

Enligt planerna blir kontorshuset bara runt tio meter brett, enligt Stadsbyggnadskontoret. Tanken är att en smal byggnad inte ska påverka utsikten från grannhusen lika mycket som en bredare variant.

Däremot är rivningen av paviljongen fortfarande aktuell. Det nya huset är tänkt att stärka områdets ”urbana karaktär” och där paviljongen nu ligger ska det bli restaurang eller butik.

Går allt enligt tidplanen kommer stadsbyggnadsnämnden att ta ställning till förslaget i slutet av året.